Medlemsinformasjon

Viktig informasjon!

Graving av grøft for vann og kloakk midt i/etter oppsett. - Viktig melding!

Les mer her

Båtutsett 2021

24 april

25 april

2. mai

Årsmøte 2021: 

Styret har besluttet at vårt planlagte Årsmøte den 18. mars 2021 kl 18.00  dessverre må utsettes grunnet Koronasituasjonen.  Vi ser at vi kommer til å avholde Årsmøte på samme måte som i fjor ute på Hovedøya.  Styret kommer tilbake med ny dato og tid nærmere.

REFERATER OG DOKUMENTER

Klikk på linkene nedenfor for å åpne dokumentene.  Det kreves at du har Adobe Reader installert.  Dette er gratis proramvare og kan lastes ned her

 

Jernbanens Båtforening 

Hovedøya, Oslo

© 2023 JBBF -

Jernbanens Båtforening