Medlemsinformasjon

Viktig informasjon!

Graving av grøft for vann og kloakk midt i/etter oppsett. - Viktig melding!

Les mer her

Utsett: 

  • 30. april 

  • 7. mai 

  • 8. mai 
     

Dugnad 

  • 14. mai 

  • 15. mai
     

Oppsett 

  • 17. september

  • 18. september

  •  24 september

  •  25 september


Dugnad 

  • 10 september

  • 11 september 

NB Husk nytt fergeanløp på Hovedøya

(Lindøysund)

REFERATER OG DOKUMENTER

Klikk på linkene nedenfor for å åpne dokumentene.  Det kreves at du har Adobe Reader installert.  Dette er gratis proramvare og kan lastes ned her