top of page

Om Jernbanens Båtforening

Jernbanens båtforening ble stiftet 5 juni 1907. Båtplassene var den gang i Loelvens utløp. I 1924 ble Akerselva nedre del, mellom Bispegata og jernbanesporene, foreningens båthavn. Senere ble den utvidet opp til Schweigaards bru.

 

Ved bygging av den nye Sentralstasjonen måtte Akerselva lukkes og foreningens havn ble flyttet til Nordbukta på Hovedøya. Utbyggingen av denne havnen ble utført av Oslo Kommune. Halvparten av de kalkulerte kostnader, kr. 700.000,-, ble bevilget over Sentralstasjonens budsjett. 

Etter et stort arbeid med utbygging og flytting, kunne vår nåværende havn bli tatt i bruk i 1963.

 

Foreningen leide havneanlegget av kommunen, som besørget for vedlikehold av bryggene. 

 

Denne leieavtalen ble oppsagt – med virkning fra 1 januar 1982. Det samme år ble vårt nåværende klubbhus tatt i bruk

 

Ekstraordinært årsmøte 21 mai 1985, vedtok styrets forslag om kjøp av bryggeanleggene og slippen. Det ble samtidig inngått avtale om å leie et landareal på 7.400 m2 av Oslo Kommune. Det ble samtidig vedtatt montert utriggere på bryggene.

 

I 1989 ble det besluttet å bygge en betongkai for oppsett og utsett av båter.

 

Mobilkrana ble tatt i bruk i 1991. I 1998 ble det montert lysstolper med strømuttak på bryggene. I 2002 ble det innkjøpt ny slipptralle. Foreningen har pr. 1 januar 2003 87 båtplasser.

 

 

Revidert og vedtatt på ekstraordinært årsmøte 26 november 2003. 

bottom of page