Til foreningens medlemmer: 
VIKTIG INFORMASJON
 
Plutselig er det full fart på arbeidet med nye vann- og avløpsrør på Hovedøya, noe som berører blant annet vinteropplaget vårt da deler av plassen skal graves opp.
 
De, dvs NCC som er entreprenør, starter trolig å grave primo oktober. Arbeidet skal være ferdig anslagsvis i mai. Samtidig skal Hafslund fornye mye av el-kabel nettet, det skal skiftes lysstolper mmm.
 
Det skal graves ei grøft fra porten og skrått over plassen til veien videre til Akerselva båtforening. Det blir en kum ca ved utendørsvasken. Fra denne skal det grøftes rett bort til spyleplassen langs nedsiden mot sjøen for fremtidig tilkobling av ny avspylingsplass. De to mastene som ligger her må flyttes.
 
Arbeidet medfører tapte opplagsplasser i år. Vi har drøftet mange alternativer for å erstatte dette, og har nå falt ned på at vi etablerer egen frostfri boblehavn, trolig på vår side av C brygga. Dette skjer etter en dialog med kommunen som bidrar med kr 75 000,- til oss for etableringen. Vi kjøper alt utstyr, trolig fra BI-brygga som er bryggeleverandøren vår, og monterer på dugnad før frosten kommer.
 
I tillegg må vi «stappe» den landplassen vi har og våre gode naboer på Arbeidernes stiller med en del plasser til oss.
 
Videre har vi fått grønt lys fra fylkesmannen for å felle de to store bjørkene ved jolleopplaget og er i dialog med kommunen om hvordan, når etc. Vi kan ikke ta de trærne på dugnad, men når de er nede kan vi bidra med å fjerne det meste. Dette for å kunne etablere noen flere landplasser.
 
Det ligger ellers an til rikelig med dugnadsarbeid til våren. Vann til bryggene skal gå ut fra forannevnte kum. Fra denne skal det videre etableres en grøft for vann og avløp opp til huset og til et nytt sanitærhus som mest sannsynlig kommer til å bli etablert på området mellom huset og roklubbens bygg. Her må mye gjøres først med søknader og godkjenninger, målet er dusj og vannklosett til sommeren.
 
Vi har allerede ca 10 stk som ønsker å ligge i boblehavn, de siste vi ikke finner landplass til vil også måtte bli liggende på sjøen i vinter.
 
Alle som har satt seg opp på oppsett til helga må møte. De som har satt seg opp til neste helg, men som har mulighet til å komme denne helga bes også om å komme.
 
Det har vært, og er, mye arbeid med dette prosjektet, men vi prøver selvsagt så langt praktisk råd er å finne gode løsninger for alle. Vi vil prøve å informere etter hvert som ting avklares i prosessen og vil kunne be om folk til ekstradugnader. 
 
Vi støtter kommunen hele veien så langt med dette prosjektet da det absolutt er i vår interesse med nye vannledninger og ikke minst avløp, vi har da også en god dialog med de og øvrige berørte. Forhåpentligvis vil det også videre være et like godt samarbeid.
 
 
Med vennlig hilsen 
Kjell T. Dahl
For styret i JBBF

Jernbanens Båtforening 

Hovedøya, Oslo

© 2023 JBBF -

Jernbanens Båtforening