Båtoppsett 

1.    19 september
2.    20. september
3.    26. september

Dugnad vil være følgende dager: 

1.    12. september
2.    13. september

Jernbanens Båtforening 

Hovedøya, Oslo

© 2023 JBBF -

Jernbanens Båtforening