top of page
Dugnaden 09. september og 10. september

Alt som ligger på og rundt kassene når vi starter dugnaden vil bli fjernet og kastet. 

Tilsvarende vil alle joller og utstyr som ikke er tydelig merket med navn og telefonnummer og som ligger på og ved jolleopplaget bli fjernet og kastet.  Det samme gjelder alt av utstyr og øvrige gjenstander på området vårt forøvrig. 

Vi skal ikke rydde i stativene våre før på vårdugnaden så alt av stativ kan ligge nå, men husk å merke med navn og telefonnummer.

 

Vi minner om at puteboden KUN er til vinteroppbevaring av puter og tekstiler fra og med dugnadsstart.  Alt annet utstyr som er lagt i boden vil bli plassert på plassen utenfor på dugnaden og deretter kastet om det ikke er fjernet ved siste oppsett

bottom of page