Båtutsett 2021

24 april

25 april

2. mai

Årsmøte 2021: 

Styret har besluttet at vårt planlagte Årsmøte den 18. mars 2021 kl 18.00  dessverre må utsettes grunnet Koronasituasjonen.  Vi ser at vi kommer til å avholde Årsmøte på samme måte som i fjor ute på Hovedøya.  Styret kommer tilbake med ny dato og tid nærmere.

Jernbanens Båtforening 

Hovedøya, Oslo

© 2023 JBBF -

Jernbanens Båtforening